Всички посочени цени на сайта са в Български лева и с вкл. ДДС.

Молим да се запознаете с нашата политика за поверителност.

Ние използваме бисквитки, за да подобрим услугите си и за да можем да ви подсигурим персонализирано преживяване, като направим така, че до Вас да достига само подходяща информация, която ще Ви улесни в намирането на това, което търсите.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ 

Като клиент на настоящия електронен магазин sportsaware.bg, Вие сключвате дистанционен договор за покупко-продажба на стока между Продавач- Спортс Ауеър ООД и Потребител- дееспособно лице, съгласило се с общите условия на сайта.

За да пазарувате от електронния магазин, е необходимо да посочите следната информация:

  • валиден адрес на електронна поща;

на този адрес Вие получавате потвърждение за направена поръчка, като в потвърждението се посочва номерът на поръчката, датата и часът, в който е направена поръчката.

  • вярно попълнен адрес за доставка на стоката и/или фактуриране;
  • вярно попълнени данни за контакт– две имена, телефон;

тази информация служи за директен контакт с Вас от наша страна само в случай на възникнал проблем с направената поръчка и от страна на куриерската фирма, която сте избрали, за да се уточнят условията по предаване на пратката.

Поръчки в електронния магазин се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Поръчки за доставка могат да се направят само чрез сайта SPORTSAWARE.BG. Не се приемат такива по телефон, имейл и т.н.

Работното време на администраторите е от понеделник до петък, от 9:00 до 18:00 часа. и консултации относно продукти и поръчки могат да бъдат извършвани само в този часови диапазон.

Поръчки, получени с некоректни данни на купувача или липсващи такива, се запазват със статус „Изчакващи“ до получаване на пълния набор от данни за Потребителя, но за срок не по-дълъг от 5 работни дни от постъпване на поръчката.

Всички ваучери/кодове за отстъпка важат само за артикули, които не са в намаление.

Всички намаления, обявени в сайта www.sportsaware.bg, важат само за сайта и не са валидни за шоурума на SportsAware.

 

Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

 

Чл. 112.

1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

2. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

- стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

- значимостта на несъответствието;

- възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.

1. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

2. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

3. След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на ценатана потребителската стока съгласно чл. 114.

4. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

5. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114.

1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

- разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

- намаляване на цената.

- Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

- Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

- Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115.

1. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

2. Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

3. Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.